Menu Zamknij

GODNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO PRAW I WOLNOŚCI – 2 NUMER PISMA KULTURA PRAWNA

Numer zainspirowany został 70. rocznicą uchwalenia przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która także dzisiaj nie przestaje inspirować badaczy. Sformułowanie poszczególnych artykułów Deklaracji motywuje, by na nowo zastanowić się, na ile prawa człowieka tworzą dziś płaszczyznę porozumienia, która pozwala na nawiązanie dialogu między ludźmi. Świadomi tych perspektyw i wynikających stąd zagrożeń, prezentujący własne refleksje i dążący do poznania prawdy, autorzy bieżącego numeru noszącego tytuł „Godność jako źródło praw i wolności”, zastanawiają się nad współczesną recepcją deklaracji i jej znaczeniem.

GODNOŚĆ I WARTOŚĆ RODZINY – 1 NUMER PISMA KULTURA PRAWNA

Temat rodziny jest dominującym obszarem analiz oraz refleksji podejmowanych przez autorów pierwszego numeru czasopisma „Kultura Prawna”. Jest to tom szczególny. Wchodzą w jego skład artykuły poświęcone prawnej oraz społecznej refleksji nad rodziną, która wybrzmiała w trakcie kolejnych konferencji naukowych organizowanych przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Istotne są również teksty, które wzbogaciły wskazaną wyżej materię o nowe wątki i koncepcje, szczególnie istotne w debacie. Oddawany w ręce Czytelników materiał stanowi próbę kompleksowego spojrzenia na rodzinę nie tylko z perspektywy polskiej, ale również zagranicznej.