Menu Zamknij

Idea czasopisma

„Kultura Prawna” jest nowym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jego powstanie wiązało się z doświadczanym w naszym gronie przekonaniem wskazującym, że prawo jest rzeczywistością zbyt złożoną, by można je było adekwatnie ująć jedynie jako zbiór przepisów lub poprzez samo tylko przywołanie powagi prawa naturalnego. Dlatego chcemy ukazywać prawo jako zjawisko kulturowe w całej jego złożoności oraz jako czynnik kulturotwórczy pozostający w wielopoziomowych interakcjach z innymi uwarunkowaniami. Pragniemy stworzyć obszar wymiany refleksji osób, dla których zagadnienie wartości w prawie stanowią istotny motyw do podejmowania naukowych poszukiwań.

Rada Naukowa

Jesteśmy zaszczyceni, że do Rady Naukowej naszego Czasopisma zgodzili się przyjąć zaproszenie wybitni prawnicy, socjolodzy, antropolodzy, filozofowie oraz teolodzy. W gronie tym są:

 • Prof. Paweł Sobczyk,
 • Prof. Teresa Mróz,
 • Ks. Prof. Grzegorz Leszczyński,
 • Prof. Antoni Bojanczyk,
 • Prof. Jerzy Kwaśniewski,
 • Prof. Marek Rembierz,
 • Ks. Prof.  Piotr Morciniec,
 • Prof. Wojciech Świątkiewicz,
 • Prof. Zdzisława Kobylińska,
 • Ks. Prof. Franciszek Longchamps de Bérier,
 • Prof. Krzysztof Motyka,
 • Prof. Krzysztof Wiak,
 • Prof. Joanna Haberko,
 • Prof. Mirosław Granat,
 • Prof. Piotr Niczyporuk,
 • Prof. Oktawian Nawrot,
 • Prof. Beata Ecler-Nocoń,
 • Ks. Prof. Piotr Kieniewicz,
 • Prof. Jane Adolphe,
 • Prof. Imre Balashazy,
 • Prof. Bryce Christensen,
 • Prof. Dragan Dakic,
 • Prof. Andreas Kinneging,
 • Prof. Adrian Reimers,
 • Prof. José Miguel, Serrano Ruiz – Calderon.

Redakcja

Redaktor naczelny

dr Filip Ludwin

Zastępcy redaktora naczelnego

dr Tymoteusz Zych
dr Marcin Olszówka

Redaktorzy

Karina Bosak
Karolina Góralczyk
Adw. Jerzy Kwaśniewski
Adw. dr Bartosz Lewandowski
Olaf Szczypiński

Sekretarz redakcji

Ewa Rowińska

Kontakt

Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Zielna 39
00-108 Warszawa
e-mail: kontakt@kulturaprawna.pl

ISSN: 2545-3734